Processen

Den danske stat er klar til at investere op til 50 millioner kroner i udvikling af løsninger, der kan være med til at gøre skibsfart grønnere, navnlig inden for udledning af CO2, SOXog NOX, men også gennem reduktion af støj fra skibspropellere.

Disse udfordringer løses bedst i fællesskab og derfor har Det Blå INNO+ sekretariat, der er den maritime industris koordinerende enhed, afholdt åbne fællesmøder i Esbjerg, Aarhus, Frederikshavn, Svendborg og Aarhus.

Formålet med fællesmøderne har været at informere bredt, idéudveksle og sikre, at alle har mulighed for at blive involveret i INNO+ projekter. Alle virksomheder – maritime såvel som fra andre industrier – har været velkomne til at deltage og høre mere samt diskutere idéer og mulige løsninger. I alt disse møder haft omkring 100 deltagere.

Udover fællesmøderne bliver der afholdt møder med forskellige grupperinger, eksempelvis GTS-institutioner, myndigheder, uddannelsesinstitutioner, relevante netværk og virksomheder med konkrete projektforslag m.v.


Disse møder planlægges løbende og det er her vigtigt at understrege, at man er meget velkommen til at kontakte sekretariatet med henblik på at sætte et møde i stand.

Ind til videre har over 40 virksomheder og organisationer benyttet sig af denne mulighed til at drøfte mere konkrete forslag og samarbejdsmuligheder.

 


Hvem er vi i kontakt med

 

Overordnet set er Det Blå INNO+ sekretariat i kontakt med  

  • Underleverandører
  • Rederier
  • Konsulenter
  • Klassifikationsselskaber
  • GTS institutioner 
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Interesseorganisationer, netværk og andre organisationer
  • Aktører fra andre industrier

Samarbejde med Det Blå INNO+

 

Det Blå INNO+ sekretariat arbejder ud fra et mål om at skabe det bedst mulige INNO+ indspil fra Det Blå Danmark. Derfor er det sekretariatets tilgang at være åbne, tilgængelige og samarbejdssøgende - og derigennem sikre, at at alle aktører, der har potentielt relevant input, føler sig velkomne til at indgå i en dialog med Det Blå INNO+ sekretariat.