INNO+ udbud fra Danmarks InnovationsFond
 
 

Udbuddet fra Danmarks InnovationsFond er nu offentliggjort og kan læses via dette link: www.innovationsfonden.dk/samfundspartnerskaber
 
I sekretariatet står vi selvfølgelig til rådighed i forbindelse med spørgsmål og kommentarer til udbuddet i det omfang det skønnes af generel interesse at få afklaret i relation til Det Blå Danmarks indspil. Men vi vil samtidig understrege, at vi ikke kan forholde os til fortolkningsmæssige eller meget virksomhedsspecifikke spørgsmål omkring udbudsformuleringerne.
 
Dette betyder ikke, at vi ikke ønsker spørgsmål, men for at anvende vores tid mest effektivt frem til stormødet den 29. april (husk tilmelding) vil vi i fokusere på udbuddets ordlyd i relation til sekretariatets primære opgave, nemlig at udarbejde et samlet indspil fra Det Blå Danmark til Danmarks InnovationsFond. 
 
Spørgsmål og svar af generel relevans vil løbende blive offentliggjort på vores hjemmeside