Nyt fra Det Blå INNO+ april 2014

Denne side indeholder generel information, der er blevet sendt ud til interessenterne i Det Blå INNO+. 

 


Opsummering på møder

I løbet af marts måned har Det Blå INNO+ sekretariat afholdt fællesmøder i Esbjerg (hos AAU-Esbjerg), Aarhus (hos Aarhus Maskinmesterskole), Frederikshavn (hos MARCOD), Svendborg (hos SIMAC) og København (hos Maskinmesterskolen København).

 


Fællesmøder

Formålet med fællesmøderne har været at informere bredt, idéudveksle og sikre, at alle har mulighed for at komme i betragtning i INNO+ projekter. Alle virksomheder – maritime såvel som fra andre industrier – har været velkomne til at deltage for at høre mere og diskutere idéer. På møderne er der kommet mange gode input og projektforslag frem – primært inden for de otte overordnede temaer, men også andre temaer eller områder inden for temaerne er blevet foreslået.

For at sikre så stor rækkevidde som muligt har vi i formidlingen af fællesmøderne fået stor hjælp fra organisationer som Danske Maritime, Danmarks Rederiforening, Danske Havne, Maskinmesterforeningen Europas Maritime Udviklingscenter, MARCOD, Danish Marine Group, Fyns Maritime Klynge og Green Ship of the Future samt såvel fagavisen Søfart som MaritimeDanmark.dk. Dette har været en stor hjælp og har medvirket til, at vi på møderne har haft mere end 100 deltagere. I betragtning af, at tiden ikke har været på vores side vidner dette om en stor interesse for mulighederne ved INNO+.

 


Specifikke møder

Sideløbende med fællesmøderne er der blevet – og bliver der stadigvæk – afholdt møder med forskellige grupperinger, eksempelvis Godkendt Teknologisk Service-institutioner (såkaldte GTS’ere), myndigheder, uddannelsesinstitutioner, relevante netværk og virksomheder med konkrete projektforslag m.v. Ind til videre har over 40 virksomheder og organisationer benyttet sig af denne mulighed for at drøfte mere konkrete forslag og samarbejdsmuligheder.

 


Gruppering af input
Inputtet fra alle disse møder samt ikke mindst fra de interesseskemaer, som interessenterne har udfyldt og sendt til os, bliver løbende struktureret med henblik på at skabe et overblik over hvilke(t) område(r), der bedst muligt kan danne grundlag for et bæredygtigt og relevant INNO+ indspil.

Dette er selvsagt et omfattende arbejde som sker sideløbende med, at sekretariatet stadigvæk afholder møder med virksomheder om projektforslag.

 


Udbud fra Danmarks Innovationsfond

Udbuddet fra Danmarks Innovationsfond skulle komme i starten af april. Rent praktisk betyder det, at sekretariatet på nuværende tidspunkt ikke kan sige noget om hvordan de forskellige input kan passes sammen. Og det skal i den sammenhæng understreges, at vi på nuværende tidspunkt kun taler om mulige projekter. Vi vil selvsagt først kunne definere de konkrete projekter og deres sammensætning når vi kender udbuddet og er kommet længere i processen med at gruppere og strukturere input – det vil sige først engang efter stormødet er blevet afholdt den 29. april.

 


Processen den næste måned
I perioden frem til stormødet vil vi kontakte de inputgivere, hvor vi føler behov for uddybninger eller yderligere input omkring deres kompetencer eller projektidéer. Hvis man ikke bliver kontaktet betyder det ikke, at der ikke sker noget eller at ens input ikke er i betragtning. Det betyder blot, at vi enten ikke er nået til det endnu eller at vi ikke har spørgsmål til det.

Til gengæld vil vi løbende opdatere hjemmesiden med overskrifter fra de projektforslag, som vi har modtaget og fået lov til at offentliggøre. Dette skal gerne medvirke til at generere yderligere idéer samt gøre det muligt for ligesindede at mødes om idéerne.

At vores arbejdsgang og -belastning er som ovenfor beskrevet skal dog ikke afholde nogen fra at kontakte os og spørge til processen, så spørg endelig, hvis I føler behov.

 


Stormøde om Det Blå INNO+ den 29. april
For at sikre en ensartet og fælles udmelding omkring den videre vej frem med Det Blå INNO+ indspil afholder vi som nævnt et stormøde på CBS den 29. april (tilmelding er nødvendig). Her er det vores forventning at vi kan præsentere et bedre overblik over grupperinger og muligheder. Det er dog vigtigt i den sammenhæng at understrege, at vi på ingen måde søger at præsentere overblikket som en større afsløring. Derfor vil vi informere bredt om indhold og retning inden mødet i det omfang det er muligt.

 


Er der nogen, vi mangler?
Selvom vi i sekretariatet har en del at se til med gruppering af input og gennemførsel af møder er det stadigvæk vigtigt for os at afdække mulige input fra relevante aktører. Så hvis man har kendskab til nogen, for hvem viden om Det Blå INNO+ kan være relevant, så er man meget velkommen til at sætte dem i kontakt med os eller få os til at kontakte dem.