Mandag den 2. juni, indsendte Det Blå INNO+ sekretariat interessetilkendegivelse til InnovationsFonden vedr. ’Blå arbejdspladser via grønne løsninger’.

Siden INNO+ sekretariatet afholdt det første fællesmøde i begyndelsen af marts måned, har vi været i kontakt med over 150 organisationer, der alle har udvist stor interesse i INNO+.

På baggrund af input fra fællesmøderne og de specifikke møder afholdtes 12 temamøder i løbet af maj måned. Ved disse temamøder deltog en lang række maritime virksomheder og organisationer. 

I den sammenhæng vil vi gerne takke for den store interesse og deltagelse, som er blevet udvist. 

Siden temamøderne blev afsluttet medio maj har sekretariatet arbejdet på at samle en gruppe af kernepartnere, der tilsammen kunne løfte de samfundsudfordringer, der er beskrevet i INNO+ kataloget. 
 

Kernepartnere
Gruppen af kernepartnere i det, der fremover vil blive omtalt som Blue INNOship er følgende: 


 
Virksomhederne
A.P. Møller-Mærsk
DFDS
TORM
Alfa Laval
MAN Diesel & Turbo
Hempel
OSK-ShipTech
 
GTS institutionerne
FORCE Technology
DBI
Delta
Teknologisk Institut
Universiteterne
Aalborg Universitet
Copenhagen Business School
Danmarks Tekniske Universitet
Syddansk Universitet
 

Denne gruppe har arbejdet intensivt på at uddrage essensen af de mange input. Resultatet er blevet et fokus på fire arbejdspakker, der er beskrevet nærmere i det dokumentet ”Blue INNOship Work Package Detail” (se nedenfor). Udvælgelsen af de enkelte arbejdspakker er sket med fokus på de områder, hvor kernepartnerne i Blue INNOship har vurderet, at de med størst effekt kan fokusere deres kompetencer og ressourcer.
 

Hvordan kan man deltage i projekter i Blue INNOship?
Projekter i Blue INNOship er ikke afgrænset til kun at omfatte kernepartnerne. Har man en projektidé, der falder ind under de fire definerede arbejdspakker, skal man udfylde og indsende dokumentet ”Blue INNOship project suggestion” (se nedenfor) til Det Blå INNO+ sekretariat. Arbejdspakkerne er beskrevet i dokumentet ”Blue INNOship Work Package Detail”.

Herefter vil sekretariatet sammen med skibsingeniører fra Danske Maritime og Danmarks Rederiforening gennemgå projektforslagene og bringe dem i spil i rette sammenhæng.

Af hensyn til den videre proces skal projektforslag indsendes til sekretariatet hurtigst muligt, da projekterne skal være evalueret inden udgangen af juni. Af hensyn til sekretariatets mulighed for at kvalificere projektforslagene er det en nødvendighed, at projektforslaget sendes ind via ”Blue INNOship project suggestion” 
(se nedenfor) dokumentet. Bemærk venligst at sproget i dokumentet skal være engelsk
 

Andre arbejdspakker
Ud over de valgte arbejdspakker er der blevet defineret et tilsvarende antal arbejdspakker, som samfundspartnerskabet Blue INNOship ikke vil arbejde med. Disse arbejdspakker vil blive beskrevet på hjemmesiden i løbet af den kommende uge og vil søges adresseret i andre sammenhænge. I det omfang det er sekretariatet muligt, vil vi bistå med dette arbejde.
 

 

Dokumenter til download: